2013 11 12 1348

?Hulu??TBS???????3,000?????????????????? Concert Tour 2013 "Dawn Over the Clover Field"???????? ??? Funk Fire Tour '07?????????

Hulu 4730

??????????????????????iPad mini????????Bluetooth???????????????

?iPad mini????PC????????????Mini Suit?????????????

???????Bluetooth????????Logicool Mini Boombox?

????????????????????????????????????????????????????????

?Hulu??2????????????????

??????Hulu???????????????

?Hulu